تبلیغات
پایگاه اطلاع رسانی دانشجویان - نمایش آرشیو ها

خواستن توانستن نیست ؛‌ خواستن برخاستن است. "تقویت اقتصاد دانش بنیان = توسعه اقتصاد مقاومتی"